Privacy Policy

Versie 1.0 – 14 mei 2021

casQueteers (ook actief onder de naam wicQ, voor financiële transacties, geregistreerd onder KvK nummer 63518309) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden met versienummer 1.0 is 14 mei 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies, inclusief de voorgaande versies op het wicQ.nl domein.

Contactgegevens:

 • https://casQueteers.com
 • Bergsingel 89b
 • 3037 GA Rotterdam
 • +31 6 5234 3885

Adri Hoogvliet is de Functionaris Gegevensbescherming van casQueteers. Hij is te bereiken via: info@casQueteers.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

casQueteers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Gebruikersnaam
 • Schermnaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, in het forum en telefonisch
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders, van bezoekers onder de 18 jaar, dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casQueteers.com, dan verwijderen wij indien nodig deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

casQueteers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om middels een account toegang te bieden tot de casQueteers only delen van de website, te weten de casQ shop en het casQ forum
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het registreren van jouw order en het afhandelen van de betaling
 • Het aanbieden van een orderhistorie
 • Het aan andere casQueteers, middels het casQ forum, inzichtelijk maken wie deelneemt in een vat (door middel van voornaam en schermnaam), zonder daarbij het aantal delen te vermelden
 • Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen bij je af te leveren
 • Geanonimiseerde analyse van het gedrag van de gebruikers van de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de groep

Geautomatiseerde besluitvorming

casQueteers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

casQueteers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens zeven jaar nadat de laatste levering uitgevoerd is of het account door de gebruiker is opgeheven:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Delen van persoonsgegevens met derden

casQueteers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. casQueteers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Een overzicht van deze externe partijen:

 • Antagonist BV (website hosting)
 • Google Workspace (mailbox)
 • smtp2go (externe smtp provider, voor verzenden van e-mails vanaf onze webserver, hierbij maken we gebruik van de servers in de EU)
 • Mollie (afhandelen betalingsverkeer)
 • StatCounter.com (geanonimiseerd gegevens verzamelen van websitebezoek)
 • pakketvervoerders zoals PostNL en DHL

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

casQueteers gebruikt hoofdzakelijk technische en functionele cookies. Deze zijn onder meer nodig om in te kunnen loggen in je account en om de webshop en het forum te kunnen gebruiken. Hiernaast maken we ook gebruik van een beperkt aantal geanonimiseerde analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@casQueteers.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

casQueteers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

casQueteers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

casQueteers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@casQueteers.com. casQueteers heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres van de hostserver; het wordt voorzien van een digitale handtekening.

Wij zullen nooit je inloggegevens vragen, niet via de telefoon en niet via de mail.

Back to top
Cookie Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Cookie Preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer. Our intent is to use as little external services as possible. Only for fonts, anonymized site statistics, and our payment processor we do need external cookies as well. When you don't like Google Fonts, you can disable them here.

Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable video embeds.
 
Please note: whenever you sign up as a casQueteer you also accept the use of cookies on the members only sections of our website. That way we can deliver you all of the functionality of the website and the best experience. The cookie preferences you define here won't be copied over to the members only sections / websites.
 
You can find our full Privacy Policy here.
Our website uses some cookies, mainly from 3rd party services, to offer you the best experience. Define your Cookie Preferences and/or agree to our use of cookies.