Laphroaig 2015 project – hhd #140 + #141

€160

Williamson 2015 – ex. bourbon hogshead #140 + #141 – 31.3.2015 – 250 L – 67,9%

Category:
General Details

Laphroaig is één van de negen distilleries op Islay en werd opgericht in 1815 door de Alexander en Donald Johnston. Waarschijnlijk werd er al eerder gestookt, twee stukken grond ter plaatse werden al in 1776 aan de Johnstons verhuurd. De combinatie boerderij-stokerij kwam veel voor, de pacht werd ook wel in vloeibare vorm betaald. Voor een uitgebreid verslag van de historie van Laphroaig is het boek The Legend of Laphroaig (Van Gils en Offringa, Engelstalig) absoluut een aanrader. De virtuele distillery tour met distillery manager John Campbell geeft een goed beeld hoe Laphroaig whisky maakt.

We vonden twee goede refill ex. bourbon hogsheads Williamson (als in: Bessie Williamson, zij erfde de distillery in 1954 van Ian Hunter). De Laphroaig is geteaspooned met een heel klein beetje andere whisky en kreeg de naam Williamson mee, zo beschermt Laphroaig de naam en het merk.

De twee ex. bourbon hogsheads (Maker’s Mark, vermoedelijk second fill) zijn gestookt op 31 maart 2015, het betreft de vatnummes #140 en #141. Op dit moment zijn het jonge Laphroaigs die nog niet echt van elkaar verschillen. Beide vaten hebben de typische Laphroaig kenmerken: rook, medicinaal, zilt, peper, zeewier en door de jonge leeftijd nog wat mout. Behoorlijk overweldigend omdat ze nog zo jong zijn, maar ze gaan onmiskenbaar de goede kant op.

Tijdens de verdere rijping zullen de twee vaatjes elk steeds meer hun eigen unieke profiel krijgen. Een share bestaat uit twee flessen uit elk vat (vier flessen totaal), dus je kan de ontwikkeling tijdens de rijping goed volgen en met elkaar vergelijken. Voor beide vaten verwachten we dat ze gebotteld kunnen worden als ze 10Y-12Y zijn. Uiteraard bepalen we dit samen met de deelnemers. Wellicht is het leuk om er één langer te laten rijpen, we gaan het vanzelf ontdekken.

We splitsen het Laphroaig 2015 project in 120 delen van 4 flessen, een deel omvat twee flessen uit ieder vat (vier flessen totaal). De intekenprijs per deel is € 160,-. Bij botteling is nog accijns, BTW, bottel- en transportkosten verschuldigd, reken hiervoor op nog eens circa € 95,- per deel (o.b.v. tarieven 2019). De all-in prijs per fles komt daarmee rond € 64,-.

Als je mee wilt doen aan het Laphroaig 2015 project stuur dan een mail naar info@casQueteers.com


Laphroaig is one of the nine distilleries on Islay, founded in 1815 by Alexander and Donald Johnston. It’s likely distilling started earlier, two areas on the spot were leased to the Johnstons in 1776. The combination of a farm with a distillery was common those days, as was paying part of the lease in liquid form. For a thorough and enjoyable report on the history of Laphroaig the book The Legend of Laphroaig (Van Gils and Offringa, written in English) is very recommendable. The virtual distillery tour with distillery manager John Campbell gives good insight in how whisky is produced by Laphroaig.

We found two good refill ex. bourbon hogsheads Williamson (as in: Bessie Williamson, she inherited the distillery in 1954 from Ian Hunter). The casks are teaspooned with a small amount of other whisky and are named Williamson. For Laphroaig this is a way of protecting the name and the brand.

The two ex. bourbon hogsheads (Maker’s Mark, we think they are second fill) were distilled March 31, 2015. The cask numbers are #140 and #141. Currently they are young Laphs and the two casks are very similar. They both have the typical Laphroaig characteristics: smoke, medicinal, brine, pepper and seaweed. The whisky is a bit overwhelming because of the young age, both casks are maturing very well.

During further maturation each cask will develop its own unique profile. A share entitles to two bottles from each cask (four bottles in total), so you can compare the development while the casks mature.

We expect both casks to be ready for bottling at the age of 10-12Y. Of course we decide on this together with the participants. Maybe we will decide to bottle one cask and let the other cask reach an older age. We will find this out together.

This Laphroaig 2015 project is split into 120 shares of 4 bottles, two bottles from each cask. The price per share is € 160,- (to be paid now). At the moment of bottling we will have to pay excise duty, VAT, bottling- and transportation costs. Based on tariffs 2019 these are estimated on € 95,- per share (to be paid in the future). All-in price per bottle comes around € 64,-.

If you want a share in the Laphroaig 2015 project please send us a mail on info@casQueteers.com

Eigenaren (owners)